FAQ

Dla administratora

Napisz czego szukasz

lub wybierz temat pomocy

Pierwsze kroki w NEONie

Dodawanie nauczycieli, klas i uczniów

Kto wskazuje szkolnego administratora NEONa?

Czy aby móc pracować z NEONem, muszę mieć konto Moja Nowa Era?

Jak założyć konto Moja Nowa Era?

Co zrobić w sytuacji, gdy mam już konto Moja Nowa Era, jednak dyrektor szkoły wskazał w systemie mój inny adres e-mail?

Czy jeżeli szkolny administrator zostanie zmieniony w trakcie roku szkolnego, to podane informacje zostaną utracone?

Dla nauczyciela

Napisz czego szukasz

lub wybierz temat pomocy

Najczęstsze pytania

Dostęp do NEONa

Logowanie, uprawnienia

Strefa ćwiczeń

NEONbooki

Jak się zalogować do NEONa?

Jak aktywować konto NEONa?

Czym jest login do NEONa?

Skąd wziąć login?

Skąd wezmę kod szkoły? Co to jest?

Jak połączyć konto NEONa z kontem Moja Nowa Era?

Co zrobić, jeśli nie widzę danego ucznia?

Czy w NEONie nauczyciele będą mieli dostęp do materiałów z poprzednich klas? 

Co zrobić, jeśli nie widzę danej klasy?

Co zrobić, gdy nie widzę podręczników?

Co zrobić, jeśli do klasy doszła nowa osoba?

Co zrobić, gdy z klasy odeszła osoba?

Dlaczego muszę mieć trudne do zapamiętania hasło?

Dla ucznia

Napisz czego szukasz

lub wybierz temat pomocy

Logowanie

Strefa ćwiczeń

Co zobaczę w NEONie

NEONbooki

Jak się zalogować?

Skąd dostanę dane to logowania?

Co muszę zrobić, żeby konto było aktywne?

Na czym polega połączenie konta NEON i Moja Nowa Era?

Czy mogę używać NEONa na telefonie?

Filmy instruktażowe

Jak aktywować konto NEON?

Jak połączyć konto Moja Nowa Era z kontem NEON?

Pierwsze kroki w NEONie?

Jak pracować z NEONbookami?

Praca z NEONbookami w Edukacji Wczesnoszkolnej.

Jak zadać pracę domową w NEONie?

Jak pracę domową w NEONie widzi uczeń?